Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

Bałtów jest ECO

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Urząd Gminy w Bałtowie oraz Fundacja „Arka” zorganizowali akcję społeczną – „Wiosenne reklamówki śmieci”.  Przeprowadzona inicjatywa miała na celu zadbanie o przestrzeń gminy i kreowanie świadomości ekologicznej i estetycznej wśród społeczności lokalnej. W przedsięwzięciu udział wzięły sołectwa, a sama akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, którzy chętnie włączyli się w akcję sprzątając place zabaw, skwery, tereny zielone wzdłuż chodników oraz dzikie wysypiska śmieci. Tego dnia kontynuowano również prace porządkowe wokół jednostki OSP w Bałtowie oraz klubu „Bałtek”. Dla uczestników akcji przygotowano worki do gromadzenia odpadów oraz rękawice ochronne. Po kilku godzinach ciężkiej pracy zaczęły pojawiać się efekty – nie tylko czyste otoczenie, ale również worki pełne śmieci – które zostały nieodpłatnie przewiezione przez firmę Remondis Ostrowiec Sp. z o.o. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o., gdzie zostały bezpłatnie przyjęte. Po akcji dla wszystkich uczestników zorganizowany został poczęstunek. Wszystkim, którzy wzięli udział w wiosennych porządkach: mieszkańcom, sołtysom, radnym i partnerom akcji dziękujemy za zaangażowanie i liczymy, że podobne inicjatywy spotkają się z równie mocnym zainteresowaniem w przyszłości.

 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Bałtów

Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia


Komunikat

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com