CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat

 


Ukraińska wizyta w Bałtowie

W ramach „Programu rozwoju i popularyzacji języka ukraińskiego i kultury, świadomości historycznej obywateli na Ukrainie i za granicą w roku 2016” w dniach 3-4 grudnia br.  gościła w Bałtowie delegacja z miasta Busk na Ukrainie (obwód lwowski). Delegację, w towarzystwie rodzin polsko-ukraińskich zamieszkujących na terenie gminy Bałtów, przyjęli Wójt Gminy  Andrzej Jabłoński i Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.


„Z pieśnią przez dzieje Polski”- wieczornica patriotyczna

30 listopada 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole miała miejsce wieczornica patriotyczna. Organizowanie takich imprez wpisało się na stałe w kalendarz szkoły, a związane jest z postacią jej patrona, którym są Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego.


NARODOWE CZYTANIE 2016 W GIMNAZJUM W BAŁTOWIE

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów” - Kartezjusz
Pod tym hasłem społeczność bałtowskiego gimnazjum 24 listopada 2016r. włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania, której patronuje para prezydencka. Akcję Narodowego Czytania rozpoczął w 2012 roku ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej -  Bronisław Komorowski - wspólną lekturą dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
W tym roku  lekturą Narodowego Czytania została powieść „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o piękną i czystą polszczyznę oraz bogactwo polskiej literatury.


DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie po otrzymanie stosownego skierowania. Artykuły żywnościowe wydawane będą po raz kolejny przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a w dniu 15 grudnia 2016 r. w godz. od 8.00  do 13.00.
Osoby i rodziny, które nie ubiegały się o pomoc żywnościową w 2016 r., a są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie (zaświadczenia o wysokości wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedni, decyzje właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przelicz., inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny).  Na podstawie zgromadzonych dokumentów, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu, tutejszy GOPS wyda skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 41 264 11 15 lub 668 764 240


Konkurs ekologiczny pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego


Rajd szlakiem Jana Piwnika

W dniu 19 listopada 2016r. członkowie Klubu Miłośników Regionu Świętokrzyskiego działającego przy PSP im. Legionów Polskich w Okole uczestniczyli w rajdzie szlakiem Jana Piwnika. Trasa obejmowała najważniejsze miejsca związane z pamięcią o Ponurym. Klub pod kierunkiem Marzenny Barańskiej –Serafin i Anety Kocjan powstał w ramach Innowacji Pedagogicznej „W Krainie Latających Czarownic”. Do głównych celów należy kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów a rajdy i wycieczki są najlepszą formą poznania historii i walorów krajoznawczych regionu.


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com