CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności
 

Komunikat o rachunku bankowym Urzędu Gminy w Bałtowie

Urząd Gminy w Bałtowie posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. 
Nr 54 8507 0004 2009 0012 2890 0025


 na który należy przekazywać niżej wymienione należności:
1.    Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
2.    Opłata skarbowa
3.    Opłata za czynsz dzierżawy
4.    Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5.    Opłata za centralne ogrzewanie
6.    Opłata za wodę i ścieki
7.    Opłata za wywóz nieczystości płynnych z wyjątkiem opłat za odbiór śmieci, które wpłacamy na indywidualne konto każdego z podatników.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Sprzątanie świata w świetlicy w Okole

Jak co rok, w trzeci weekend września, odbywa się na całym świecie akcja „Sprzątanie świata”. Biorą w niej udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. Dodatkowo, w tym roku, hasło przewodnie proekologicznych działań brzmiało: „Podaj dalej … drugie życie odpadów”. Na zajęcia tego rodzaju do świetlicy przybyło 14 uczniów SP w Okole. Dzieci posprzątały najbliższą okolicę, wzięły udział w pogadance na temat recyklingu i segregacji śmieci - w szczególności elektroodpadów. Wszyscy chętnie wykonali prace plastyczne: grupową pt. „Dwa światy – czysty i zaśmiecony” oraz indywidualną, po zastanowieniu się w jaki sposób można wykorzystać elektrośmieci i nadać im „drugie życie”. W miłej atmosferze i z wielkim zaangażowaniem wykonaliśmy postawione sobie zadania związane z akcją „Sprzątanie świata’2016”.


Zespół ludowy „Biesiada” wystąpił w Magoniach

W dniu 18 września 2016 r.  zespół  „Biesiada”  wystąpił w Magoniach    z okazji XIV Święta Pieczonego  Ziemniaka. Panie przygotowały również pyszne potrawy ziemniaczane , za które komisja  konkursowe przyznała zespołowi  wyróżnienie.  Serdecznie gratulujemy.


Ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. turystyki

Wójt Gminy Bałtów ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie
 Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Startegia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com